[Cập nhật mới] [NEW] Cách thanh toán quảng cáo Facebook (Visa – Momo

Tôi có thể sử dụng những cách nào để thanh toán quảng cáo Facebook của tôi ?

Tôi có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình không?

Cài đặt phương thức thanh toán không chính xác có thể dẫn đến thanh toán không thành công và thậm chí tài khoản quảng cáo của bạn bị tạm ngưng. Trong bài viết này, Fchat sẽ giải thích các phương thức thanh toán quảng cáo trên Facebook và quy trình thiết lập phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán quảng cáo trên Facebook nào được chấp nhận?

trả tiền quảng cáo facebook

Các phương thức thanh toán có sẵn cho quảng cáo trên Facebook tùy thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ bạn đã đặt cho tài khoản quảng cáo của mình.

Các phương thức thanh toán sau đây khả dụng cho Quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam.

 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ có chức năng tín dụng
 • momo
 • Phương thức thanh toán trả trước

1. Thanh toán quảng cáo Facebook bằng thẻ Visa/Mastercard

Để thanh toán cho quảng cáo Facebook, bạn phải sử dụng thẻ có chức năng THANH TOÁN QUỐC TẾ. Hai loại thẻ có chức năng này là Visa/Mastercard. Khác với thẻ ATM nội địa. Bạn có thể xem ảnh thực tế từ thẻ của mình. Hiện tại mình vẫn chạy quảng cáo Facebook bằng 2 thẻ này.

2. Thanh toán quảng cáo Facebook bằng Momo

Facebook Ads cho phép thiết lập Momo làm phương thức thanh toán hỗ trợ cho các nhà quảng cáo Việt Nam

3. Thẻ ghi nợ Visa/Mastercard

Nợ có nghĩa là bạn phải nạp tiền vào thẻ trước, sau đó chỉ chạy quảng cáo Facebook bằng tiền trong thẻ.

Làm thẻ Debit cực kỳ đơn giản. Bạn không cần phải hiển thị bất kỳ thu nhập.

Có thể bạn quan tâm: Cách chạy quảng cáo Facebook đơn giản và hiệu quả.

Cách thiết lập thanh toán quảng cáo trên Facebook

Để thiết lập cài đặt thanh toán quảng cáo trên Facebook, bạn cần thêm các phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng vào tài khoản quảng cáo của mình. Cụ thể, chúng tôi sẽ:

 1. Thêm một Phương thức thanh toán
 2. Đặt phương thức thanh toán chính của bạn (nếu bạn đã thêm nhiều phương thức thanh toán)

Các điểm cần lưu ý trước khi thêm phương thức thanh toán

Để thêm phương thức thanh toán, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn có đặc quyền của quản trị viên trên tài khoản quảng cáo mà bạn muốn thêm phương thức thanh toán vào
 • Phương thức thanh toán bạn muốn thêm có sẵn cho quảng cáo trên Facebook

Ngoài ra, bài viết này giải thích cách thêm phương thức thanh toán cho thanh toán tự động. Nếu bạn đã đặt thanh toán phí quảng cáo thành thanh toán thủ công trong cài đặt ban đầu của mình, thì bạn sẽ không thể đặt cài đặt thanh toán của mình bằng cách sử dụng quy trình được mô tả trong bài viết này.

Bước 1: Thêm phương thức thanh toán

Để thêm phương thức thanh toán Quảng cáo trên Facebook, vui lòng làm như sau:

 1. Mở “Trình quản lý quảng cáo”
 2. Mở “Phương thức thanh toán” ở menu bên trái và nhấn “Thêm phương thức thanh toán”
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng và điền các thông tin cần thiết
 4. Nhấp vào “Tiếp theo” và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm phương thức thanh toán.

Bằng cách này, bạn có thể đặt phương thức thanh toán cho tài khoản quảng cáo của mình. Sau khi được thêm, phương thức thanh toán sẽ được lưu trong tài khoản quảng cáo của bạn cho đến khi người dùng có đặc quyền quản trị xóa.

Có thể bạn quan tâm: Tại sao quảng cáo không chạy được & cách khắc phục.

Bước 2: Đặt phương thức thanh toán chính của bạn

Nếu bạn đã thêm nhiều phương thức thanh toán, hãy đặt phương thức thanh toán chính nếu cần. Bạn có thể đặt phương thức thanh toán chính của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở “Cài đặt tài khoản quảng cáo”
 2. Nhấn nút “Mở cài đặt thanh toán”
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng từ danh sách “Phương thức thanh toán”.
 4. Nhấn “…” và chọn “Đặt làm phương thức thanh toán chính”

Phương thức thanh toán chính được hiển thị là “Chính”, vì vậy nếu xem danh sách phương thức thanh toán, bạn có thể thấy rằng phương thức thanh toán hiện được đặt làm phương thức thanh toán chính.

Phí quảng cáo cho Quảng cáo trên Facebook trước tiên được tính vào phương thức thanh toán chính của bạn. Nếu bạn không có tùy chọn cụ thể, hãy thiết lập một phương thức thanh toán mà bạn sử dụng thường xuyên và chưa hết hạn.

Khi nào trả tiền cho quảng cáo Facebook?

Phí quảng cáo cho Facebook Ads được thanh toán khác nhau tùy thuộc vào việc thanh toán tự động hay thủ công.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi mỗi phương thức thanh toán khả dụng.

Đối với thanh toán tự động

Thanh toán tự động bao gồm các phương thức thanh toán như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Trong trường hợp thanh toán tự động, việc lập hóa đơn và thanh toán sẽ được thực hiện tự động khi phí quảng cáo đạt đến “số tiền đơn vị thanh toán” đặt trước.

Ví dụ đơn vị thanh toán số tiền là 10.000.000 VNĐ thì sẽ tính 10.000.000 VNĐ khi tổng phí quảng cáo đạt 10.000.000 VNĐ và hoàn thêm 10.000.000 VNĐ khi tổng số tiền đạt 10.000.000 VNĐ. 20.000.000 VNĐ.

Trong ví dụ trên, nếu tổng phí quảng cáo hàng tháng là 9.500.000 VND thì nó không chia hết cho số tiền 10.000.000 VND đã lập hóa đơn nên bạn vẫn phải trả 500.000 VND. Số dư này sẽ được lập hóa đơn và thanh toán vào ngày lập hóa đơn của tháng.

Ngoài ra, nếu muốn, bạn có thể thanh toán dư nợ bất cứ lúc nào mà không cần đợi đến ngày thanh toán.

Đối với thanh toán thủ công

Khi bạn thanh toán thủ công, phí quảng cáo sẽ được khấu trừ từ số dư tài khoản quảng cáo của bạn. Vì vậy, không giống như thanh toán tự động, bạn cần trả trước nhiều tiền hơn so với phí quảng cáo.

Thanh toán thủ công là chuyển khoản ngân hàng trực tuyến trong số các phương thức thanh toán có sẵn cho tài khoản quảng cáo.

Thời gian trả tiền quảng cáo cho Facebook

Trong trường hợp thanh toán tự động, có hai thời điểm bạn sẽ bị tính phí quảng cáo cho quảng cáo trên Facebook:

 1. Khi phí quảng cáo đạt đến số tiền đơn vị thanh toán
 2. Ngày thanh toán hàng tháng

Thời gian thanh toán giống như khi sử dụng thanh toán tự động, đó là khi phí quảng cáo đạt đến số tiền trên đơn vị thanh toán và vào ngày thanh toán hàng tháng. Bạn có thể kiểm tra ngưỡng thanh toán của mình thông qua Trình quản lý quảng cáo.

Nếu muốn thay đổi số tiền đơn vị thanh toán hoặc xem số tiền đã đặt hiện tại, bạn có thể thay đổi/xác nhận từ “Cài đặt thanh toán” trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu tần suất thanh toán của bạn quá cao, hãy điều chỉnh tốc độ sử dụng đơn vị thanh toán, chẳng hạn như tăng số tiền đã đặt hoặc thay đổi ngân sách hàng ngày của nhóm quảng cáo.

Xin lưu ý rằng thời gian thanh toán sẽ khác khi sử dụng thanh toán tự động vì số tiền đơn vị thanh toán không được đặt cho thanh toán thủ công. Với thanh toán thủ công, bạn sẽ được lập hóa đơn tối đa một lần mỗi ngày và phí quảng cáo sẽ được khấu trừ từ số dư tài khoản quảng cáo của bạn.

Phải làm gì với lỗi thanh toán quảng cáo trên Facebook

Việc không thanh toán cho Quảng cáo trên Facebook do nhầm lẫn có thể dẫn đến việc Tài khoản quảng cáo của bạn bị tạm ngưng.

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị tạm ngưng, bạn sẽ không thể phân phối quảng cáo trên Facebook, vì vậy nếu xảy ra lỗi, hãy thực hiện ngay các bước bên dưới.

Kiểm tra số dư khả dụng trong thẻ của bạn

Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn có đủ số dư khả dụng trên thẻ để thanh toán hóa đơn.

Nếu số tiền ít hơn số tiền đã lập hóa đơn thì không thể thực hiện thanh toán, vì vậy bạn cần thêm hoặc chọn phương thức thanh toán khác hoặc sử dụng dịch vụ tăng số dư.

Giảm ngưỡng thanh toán Quảng cáo trên Facebook

Đối với người dùng sử dụng thẻ tín dụng, việc giảm số tiền thanh toán ở phía Facebook Ads có thể khắc phục lỗi.

Tùy thuộc vào thẻ tín dụng và gói đang sử dụng, số tiền tối đa cho mỗi giao dịch được đặt riêng biệt với số dư khả dụng hàng tháng. Hãy thử thay đổi số tiền đơn vị thanh toán nhỏ hơn số tiền tối đa của thẻ và trả dần.

Có thể bạn quan tâm: Vì sao quảng cáo Facebook không được duyệt?

Kiểm tra ngày hết hạn thẻ của bạn

Nếu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã hết hạn, thanh toán theo thời hạn được quảng cáo của bạn sẽ không thành công.

Vui lòng kiểm tra lại ngày hết hạn của thẻ được đặt làm phương thức thanh toán và nếu thẻ đã hết hạn, hãy thêm thẻ gia hạn hoặc thẻ chưa hết hạn.

Kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký

Đặc biệt, nếu lần thanh toán đầu tiên không suôn sẻ, có khả năng số tài khoản hoặc mã ngân hàng đã đăng ký bị lỗi.

Nếu bạn đang sử dụng phương thức thanh toán qua ngân hàng, hãy đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được đăng ký chính xác trong cài đặt thanh toán Quảng cáo trên Facebook.

Hỏi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn hoặc Facebook để biết giải pháp

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau khi thử các phương pháp trên, thì có thể có sự cố cụ thể đối với phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng hoặc sự cố với chính tài khoản quảng cáo Facebook. Để chắc chắn, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp phương thức thanh toán hoặc Facebook của bạn.

Nếu bạn không có thời gian rảnh rỗi trong lịch trình bán hàng của mình và muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức, hãy đặt câu hỏi ngay sau khi bạn hoàn thành một động thái mà bạn có thể tự thực hiện.

Nếu bạn từng gặp trường hợp xấu nhất là tài khoản quảng cáo của mình bị kẹt do lỗi trong phương thức thanh toán, bạn có thể yêu cầu chuyên gia quảng cáo của Facebook thực hiện sao lưu toàn bộ. Với dịch vụ vận hành quảng cáo trên Facebook của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu vận hành với một ngân sách nhỏ.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích những điều sau đây về các phương thức thanh toán quảng cáo quan trọng trên Facebook.

 1. Các phương thức thanh toán được chấp nhận cho quảng cáo trên Facebook
 2. Các bước thiết lập thanh toán cho Facebook Ads
 3. Khi nào nên trả tiền cho quảng cáo Facebook
 4. Thời gian thanh toán quảng cáo Facebook
 5. Xác minh tên miền Tác động tiềm ẩn đối với quảng cáo
 6. Phải làm gì với lỗi thanh toán Facebook Ads

Thiết lập các phương thức thanh toán tự động như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và Momo làm phương thức thanh toán cho quảng cáo trên Facebook để giảm bớt rắc rối khi thanh toán. Tuy nhiên, nếu không thiết lập đúng cách, bạn có thể gặp lỗi và không thanh toán được quảng cáo trên Facebook, điều này có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản quảng cáo.

Có thể bạn quan tâm: Làm gì khi tài khoản quảng cáo Facebook bị vô hiệu hóa.

Kết luận

Dưới đây là các phương pháp thanh toán quảng cáo Facebook, bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi chạy quảng cáo Facebook. Nếu tài khoản quảng cáo bị treo thì quảng cáo Facebook đang phát cũng bị dừngĐể lại bình luận bên dưới để chúng tôi liên hệ tư vấn ngay nhé!

Viết một bình luận