[Cập nhật mới] [NEW] Cách thanh toán quảng cáo facebook (Visa – Momo

Tôi có thể sử dụng những cách nào để Thanh toán quảng cáo Facebook của tôi ?

Tôi có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình không?

Thiết lập phương thức thanh toán phù hợp cho quảng cáo của bạn là một khía cạnh quan trọng khác của quảng cáo Facebook.

Cài đặt phương thức thanh toán không chính xác có thể dẫn đến thanh toán không thành công và thậm chí là tạm ngưng tài khoản quảng cáo của bạn.

Đó là những câu hỏi phổ biến của các nhà quảng cáo. Trong bài viết này, Fchat sẽ giải thích các phương thức thanh toán quảng cáo Facebook, các phương thức thanh toán có sẵn và quy trình thiết lập phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán quảng cáo trên Facebook nào được chấp nhận?

Các phương thức thanh toán có sẵn cho quảng cáo Facebook tùy thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ bạn đã đặt cho tài khoản quảng cáo của mình.

Các phương thức thanh toán sau có sẵn cho Quảng cáo Facebook tại Việt Nam.

 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ có chức năng tín dụng
 • Momo
 • Phương thức thanh toán trả trước

1. Thanh toán cho quảng cáo Facebook bằng thẻ Visa / Mastercard

Để thanh toán quảng cáo Facebook, bạn phải sử dụng thẻ có chức năng THANH TOÁN QUỐC TẾ. Hai loại thẻ có chức năng này là Visa / Mastercard. Khác với thẻ ATM nội địa. Bạn có thể xem hình ảnh thực tế từ thẻ của bạn. Hiện tại mình vẫn chạy quảng cáo Facebook với 2 thẻ này.

2. Thanh toán cho quảng cáo Facebook với Momo

Facebook Ads cho phép bạn thiết lập Momo làm phương thức thanh toán hỗ trợ cho các nhà quảng cáo Việt Nam

3. Thẻ ghi nợ Visa / Mastercard

Debit nghĩa là bạn phải nạp tiền vào thẻ trước, sau đó mới được chạy quảng cáo Facebook bằng tiền trong thẻ.

Làm thẻ Debit cực kỳ đơn giản. Bạn hoàn toàn không cần chứng minh thu nhập.

Cách thiết lập thanh toán quảng cáo Facebook

Để thiết lập cài đặt thanh toán quảng cáo Facebook, bạn cần thêm các phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng vào tài khoản quảng cáo của mình. Cụ thể, chúng tôi sẽ:

 1. Thêm một Phương thức thanh toán
 2. Đặt phương thức thanh toán chính của bạn (nếu bạn đã thêm nhiều phương thức thanh toán)

Những điểm cần lưu ý trước khi thêm phương thức thanh toán

Để thêm phương thức thanh toán, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn có đặc quyền của quản trị viên trên tài khoản quảng cáo mà bạn muốn thêm phương thức thanh toán vào
 • Phương thức thanh toán bạn muốn thêm có sẵn cho quảng cáo Facebook

Ngoài ra, bài viết này giải thích cách thêm phương thức thanh toán cho thanh toán tự động. Nếu bạn đã đặt thanh toán phí quảng cáo thành thanh toán thủ công trong cài đặt ban đầu, bạn sẽ không thể đặt cài đặt thanh toán của mình bằng quy trình được mô tả trong bài viết này.

Bước 1: Thêm phương thức thanh toán

Để thêm phương thức thanh toán Facebook Ads, vui lòng thực hiện như sau:

 1. Mở “Trình quản lý quảng cáo”
 2. Mở “Phương thức thanh toán” trên menu bên trái và nhấn “Thêm phương thức thanh toán”
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng và điền các thông tin cần thiết
 4. Nhấp vào “Tiếp theo” và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm phương thức thanh toán.

Bằng cách này, bạn có thể đặt phương thức thanh toán cho tài khoản quảng cáo của mình. Sau khi được thêm, các phương thức thanh toán sẽ được lưu trong tài khoản quảng cáo của bạn cho đến khi bị người dùng có đặc quyền quản trị xóa.

Bước 2: Đặt phương thức thanh toán chính của bạn

Nếu bạn đã thêm nhiều phương thức thanh toán, hãy đặt phương thức thanh toán chính nếu cần. Bạn có thể đặt phương thức thanh toán chính của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở “Cài đặt tài khoản quảng cáo”
 2. Nhấn nút “Mở cài đặt thanh toán”
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng từ danh sách “Phương thức thanh toán”.
 4. Nhấn “…” và chọn “Đặt làm phương thức thanh toán chính”

Phương thức thanh toán chính được hiển thị là “Chính”, vì vậy nếu bạn nhìn vào danh sách các phương thức thanh toán, bạn có thể thấy rằng phương thức thanh toán hiện được đặt làm phương thức chính.

Phí quảng cáo cho Quảng cáo trên Facebook trước tiên được tính vào phương thức thanh toán chính của bạn. Nếu bạn không có tùy chọn cụ thể, hãy thiết lập phương thức thanh toán mà bạn sử dụng thường xuyên và phương thức đó chưa hết hạn.

Khi nào thanh toán cho quảng cáo Facebook?

Phí quảng cáo cho Quảng cáo Facebook được trả khác nhau tùy thuộc vào việc thanh toán là tự động hay thủ công.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi từng phương thức thanh toán khả dụng.

Đối với thanh toán tự động

Thanh toán tự động bao gồm các phương thức thanh toán như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Trong trường hợp thanh toán tự động, việc lập hóa đơn và thanh toán sẽ được thực hiện tự động khi phí quảng cáo đạt đến “số tiền đơn vị thanh toán” đặt trước.

Ví dụ, nếu đơn vị thanh toán 10.000.000 VND thì sẽ xuất hóa đơn 10.000.000 VND khi tổng phí quảng cáo đạt 10.000.000 VND và hoàn trả thêm 10.000.000 VND khi tổng số tiền đạt 10.000.000 VND. 20.000.000 đ.

Trong ví dụ trên, nếu tổng phí quảng cáo hàng tháng là 9.500.000 đồng thì nó không chia hết cho số tiền đã lập hóa đơn là 10.000.000 đồng, do đó bạn vẫn phải trả 500.000 đồng. Số dư này sẽ được lập hóa đơn và thanh toán vào ngày lập hóa đơn trong tháng.

Ngoài ra, nếu muốn, bạn có thể thanh toán số dư bất kỳ lúc nào mà không cần đợi đến ngày thanh toán.

Đối với thanh toán thủ công

Khi bạn thanh toán thủ công, phí quảng cáo sẽ được khấu trừ vào số dư tài khoản quảng cáo của bạn. Vì vậy, không giống như thanh toán tự động, cần trả trước nhiều tiền hơn phí quảng cáo.

Thanh toán thủ công là chuyển khoản ngân hàng trực tuyến giữa các phương thức thanh toán có sẵn cho tài khoản quảng cáo.

Đã đến lúc trả tiền quảng cáo cho Facebook

Trong trường hợp thanh toán tự động, có hai thời điểm bạn sẽ bị tính phí quảng cáo cho các quảng cáo trên Facebook:

 1. Khi phí quảng cáo đạt đến số tiền đơn vị thanh toán
 2. Ngày thanh toán hàng tháng

Thời gian thanh toán giống như khi sử dụng thanh toán tự động, đó là khi phí quảng cáo đạt đến số tiền trên đơn vị thanh toán và vào ngày thanh toán hàng tháng. Bạn có thể kiểm tra ngưỡng thanh toán của mình thông qua Trình quản lý quảng cáo.

Nếu muốn thay đổi số tiền của đơn vị thanh toán hoặc xem số tiền đã đặt hiện tại, bạn có thể thay đổi / xác nhận từ “Cài đặt thanh toán” trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu tần suất thanh toán của bạn quá cao, hãy điều chỉnh tốc độ sử dụng đơn vị thanh toán của bạn, chẳng hạn như tăng số tiền đã đặt hoặc thay đổi ngân sách hàng ngày của bộ quảng cáo.

Xin lưu ý rằng thời gian thanh toán sẽ khác khi sử dụng thanh toán tự động vì số tiền của đơn vị thanh toán không được đặt cho thanh toán thủ công. Với thanh toán thủ công, bạn sẽ được lập hóa đơn tối đa một lần mỗi ngày và phí quảng cáo sẽ được khấu trừ vào số dư tài khoản quảng cáo của bạn.

Làm gì với lỗi thanh toán quảng cáo Facebook

Việc không thanh toán cho Quảng cáo Facebook do nhầm lẫn có thể dẫn đến việc Tài khoản Quảng cáo của bạn bị tạm ngưng.

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị tạm ngưng, bạn sẽ không thể phân phối quảng cáo Facebook, vì vậy nếu xảy ra lỗi, hãy thực hiện ngay các bước dưới đây.

Kiểm tra số dư có sẵn trong thẻ của bạn

Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn có đủ số dư khả dụng trên thẻ để thanh toán hóa đơn.

Nếu số tiền nhỏ hơn số tiền đã lập hóa đơn, thì không thể thực hiện thanh toán, vì vậy bạn sẽ cần thêm hoặc chọn một phương thức thanh toán khác hoặc sử dụng dịch vụ tăng số dư.

Giảm ngưỡng thanh toán trên Facebook Ads

Đối với người dùng sử dụng thẻ tín dụng, việc giảm số tiền thanh toán bên phía Facebook Ads có thể giải quyết được lỗi.

Tùy thuộc vào thẻ tín dụng và gói đang sử dụng, số tiền tối đa cho mỗi giao dịch được đặt riêng với số dư khả dụng hàng tháng. Hãy thử thay đổi số tiền của đơn vị thanh toán nhỏ hơn số tiền tối đa của thẻ và trả dần.

Kiểm tra ngày hết hạn của thẻ

Nếu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã hết hạn, thì khoản thanh toán có thời hạn được quảng cáo của bạn sẽ không thành công.

Vui lòng kiểm tra lại ngày hết hạn của thẻ được đặt làm phương thức thanh toán và nếu thẻ đã hết hạn, hãy thêm thẻ đã gia hạn hoặc thẻ chưa hết hạn.

Kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký

Đặc biệt, nếu lần thanh toán đầu tiên diễn ra không suôn sẻ, có khả năng số tài khoản hoặc mã ngân hàng đã đăng ký bị lỗi.

Nếu bạn đang sử dụng phương thức thanh toán qua ngân hàng, hãy đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được đăng ký chính xác trong cài đặt thanh toán Facebook Ads.

Yêu cầu nhà cung cấp thanh toán của bạn hoặc Facebook để có giải pháp

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau khi thử các phương pháp trên, có thể có sự cố cụ thể đối với phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng hoặc sự cố với chính tài khoản quảng cáo Facebook. Để chắc chắn, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp phương thức thanh toán hoặc Facebook của bạn.

Nếu bạn không có thời gian rảnh trong lịch trình bán hàng của mình và muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức, hãy đặt câu hỏi ngay sau khi bạn hoàn thành một động thái mà bạn có thể tự thực hiện.

Nếu bạn đã từng gặp trường hợp xấu nhất là tài khoản quảng cáo của mình bị kẹt do lỗi trong phương thức thanh toán, bạn có thể yêu cầu chuyên gia quảng cáo của Facebook sao lưu toàn bộ. Với dịch vụ vận hành quảng cáo Facebook của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu hoạt động từ ngân sách nhỏ.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích những điều sau đây về các phương thức thanh toán quảng cáo Facebook quan trọng.

 1. Các phương thức thanh toán được chấp nhận cho quảng cáo Facebook
 2. Các bước thiết lập thanh toán cho Quảng cáo trên Facebook
 3. Khi nào thanh toán cho quảng cáo Facebook
 4. Thời gian thanh toán quảng cáo Facebook
 5. Xác minh tên miền Tác động tiềm tàng đến quảng cáo
 6. Phải làm gì với lỗi thanh toán Facebook Ads

Thiết lập các phương thức thanh toán tự động như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và Momo làm phương thức thanh toán cho quảng cáo Facebook để giảm bớt sự phức tạp khi thanh toán. Tuy nhiên, nếu không thiết lập đúng cách, bạn có thể gặp lỗi và thanh toán quảng cáo Facebook không thành công, có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản quảng cáo.

Đây là các phương pháp Thanh toán quảng cáo Facebook, bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi chạy quảng cáo Facebook. Nếu tài khoản quảng cáo bị tạm ngưng, các quảng cáo Facebook hiện đang phát sẽ bị dừngHãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi liên hệ tư vấn ngay nhé!

Fchat chúc các bạn kinh doanh thành công

Viết một bình luận