[Mới] Không làm luật ‘trói tay trói chân’ doanh nghiệp viễn thông

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc đưa nhiều thể chế quản lý phức tạp vào Luật Viễn thông có thể khiến doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này phản ứng.

Sáng 10/6, tham gia góp ý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT) là ba vấn đề lớn trong dự thảo. .

“Có nên đưa vào luật để điều chỉnh hay không và điều chỉnh như thế nào vẫn là vấn đề cần quan tâm”, ông Huệ nói.

Trên thực tế, giữa công nghệ thông tin và viễn thông có sự giao thoa, nhiều trường hợp không phân biệt rõ ràng. Trong khi đó, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, OTT ngày càng phổ biến, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và lợi ích cá nhân của tổ chức. Quan điểm của cơ quan soạn thảo là áp dụng các giải pháp như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và coi 3 nội dung trên là dịch vụ viễn thông để xây dựng công cụ quản lý.

Tuy nhiên, ông Huệ đề nghị xem xét mức độ phù hợp, hạn chế ảnh hưởng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. “Quy định cần thông thoáng, không phải cái gì cũng đưa vào luật để trói tay chân khiến doanh nghiệp phản ứng. Nội dung nào không phù hợp, quá phức tạp cần nghiên cứu kỹ”, ông nói.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí đây là luật khó, rất sâu về chuyên môn nhưng khi xây dựng mà không có cái nhìn tổng thể dễ dẫn đến “giao luật cho bộ nào, bộ đó chỉ nghĩ về tư duy kỹ thuật, quản lý. suy nghĩ về chức vụ của mình”. Ông cũng lưu ý luật có tác động rất lớn, cộng đồng quốc tế cũng theo dõi chặt chẽ việc làm luật của Việt Nam về vấn đề này nên việc bảo đảm quan điểm là rất quan trọng.

Đừng làm luật trói tay chân doanh nghiệp viễn thông

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp Tổ sáng 10/6. Ảnh: Truyền Thông Quốc Hội

Trước đó, trình Quốc hội dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) sáng 2/6, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự thảo được xây dựng theo hướng quy định chi tiết việc quản lý cung cấp, hình thức. của thông tin liên lạc. Phương thức cấp phép cho các dịch vụ viễn thông, bao gồm trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, bảo đảm tính linh hoạt, bảo đảm cơ chế khuyến khích các dịch vụ mới phát triển.

Đa số ý kiến ​​của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (cơ quan thẩm tra) khi đó đều thống nhất cho rằng chưa có quy chế quản lý, dẫn đến quyền lợi của người sử dụng dịch vụ không được đảm bảo, tính bảo mật, minh bạch. minh bạch, thông tin, khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ​​cho rằng việc dự thảo đưa trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và viễn thông cơ bản trên Internet vào nhóm cần điều chỉnh có thể làm tăng chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp liên quan. ảnh hưởng đến những lợi ích mà dịch vụ đó có thể mang lại cho nền kinh tế, tác động tiêu cực đến việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Vì vậy, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm lập pháp của các nước, làm rõ việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo, báo cáo Quốc hội định hướng thiết kế hệ thống. hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thời gian tới.


sơn hà

Viết một bình luận