Ước mơ làm idol𝙻ệ 𝚀𝚞𝚢ê𝚗 – 𝕋𝕣𝕖𝕟𝕕 𝕋𝕚𝕜𝕋𝕠𝕜 ❤ 💖
ᴄʜúᴄ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ɢɪâʏ ᴘʜúᴛ ᴛʜư ɢɪãɴ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴʜé
Đừɴɢ ǫᴜêɴ đăɴɢ ᴋí để ủɴɢ ʜộ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ɢɪúᴘ ᴍìɴʜ ᴄó độɴɢ ʟựᴄ ʟàᴍ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ʜᴀʏ ʜơɴ ɴʜé. ɴếᴜ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄó ý ᴛưởɴɢ ɢì ʜᴀʏ ʜãʏ ᴄᴍᴛ ʙêɴ ᴅướɪ ɴʜé. ᴄảᴍ ơɴ ᴄáᴄ ʙạɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ❤ 💖 💞 💖
– ʟɪÊɴ ʜỆ ᴠỚɪ ᴛÔɪ : ᴢᴀʟᴏ 𝟶𝟾𝟺𝟾𝟼𝟾𝟷𝟿𝟽𝟻𝟼𝟿
ʜᴏặᴄ ɢᴍᴀɪʟ : ᴛʀᴀɴǫᴜʏᴇɴ𝟸𝟶𝟷𝟹.ɢʟ@ɢᴍᴀɪʟ.ᴄᴏᴍ
ᴛʀầɴ ʟê ʟệ ǫᴜʏêɴ ʜứᴀ ʜẹɴ sẽ ᴛạᴏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ʜᴀʏ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙạɴ xᴇᴍ !
ᴛôɪ ʏêᴜ ᴄáᴄ ʙạɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ!

1 bình luận về “Ước mơ làm idol”

Viết một bình luận