Tiềm năng của TikTok trong kinh doanh | TikTok Marketing Tập 1Trong video này, Maya sẽ hướng dẫn về tiềm năng của TikTok trong kinh doanh.

Xem toàn bộ video về TikTok Marketing tại đây:

Nội dung chính của video

00:00 – 01:12 Ứng dụng có lượt tải về cao nhất trên App Store
01:12 – 02:03 Ít cạnh tranh
02:03 – 03:08 Có văn phòng đại diện ở Việt Nam
————————————————
Xem thêm review & danh sách các phần mềm doanh nghiệp: eos.vn
Fanpage:

1 bình luận về “Tiềm năng của TikTok trong kinh doanh | TikTok Marketing Tập 1”

Viết một bình luận