Hướng dẫn xây dựng kênh TikTok cá nhân bán được hàng | TikTok Marketing tập 3Trong video này, Maya sẽ hướng dẫn bạn xây dựng kênh tiktok cá nhân bán được hàng.

Xem toàn bộ video về TikTok Marketing tại đây:

Nội dung chính của video:

00:00 -00:36 Giới thiệu
00:36 – 02:09 Chọn ngách nội dung
02:09 – 02:57 Thương hiệu cá nhân
02:57 – 04:01 Xây dựng concept nội dung nhất quán
04:01 – 04:25 Kết luận

————————————————
Xem thêm review & danh sách các phần mềm doanh nghiệp: eos.vn
Fanpage:

Viết một bình luận