Bông Tím 100k ăn nát Sài Gòn: ăn muốn lăn về nhà luôn
Cùng theo dõi các clip của Bông nhé mọi người.
Link facebook của Bông nè:
Insta của Bông nè:
Tiktok id của Bông: bongtim96
Của má HAHA nè:
Của th Huy ngu ngốc nè:
Nhớ subs kênh và like cho Bông nha!

#bongtim

42 bình luận về “Bông Tím 100k ăn nát Sài Gòn: ăn muốn lăn về nhà luôn”

  1. 🍝🧋🧋🧋🧋🧋🧋🍨🧋🧋🍨🧋🍨🧋🍨🧋🧋🧋🍺🍮🍼🍩🧂🍽️🏈🍮🧉🏈🫖🍩🍫🧋🍭🧇🥪🍥🍚🍽️🍜🍗🍘🥫🥝🍟🫒🥐🥪🧈🌽🌬️☂️☀️🍐🥓🥨🌽🍎🥝🍇🥦🥔🧈☂️☁️🍎🍑🍳🥒🥪🍠🌥️☀️🥞🥔🥦🍔☂️🍐🌦️🌦️🥝🌶️🥨🍔🌦️🌪️🌭🥐🥬🫐🥭🌥️🥙🍘🥪🍱🌯🥚🌶️🥔🧈🍡🍣🫕🍕🍡🍗🍣🌮🥖🌽🥭🍧🌯🍕🍱🥞🥖🌽🥭🥫🍚🫔🍰🍖🫓🍠🍆🍺🏀🧂🥊🍹🏓⛳🧁🥛🧂🏀🏉🍺🍹⛳🧁🏈🧂🍽️🧉🍹🥛🧁🥊🧂🏀🏓🧋🥎🏀🍩🪀🎣🥛🍻🏒🍢🧂🏈🍽️🍻🎂🍯🧂🍻🍴🍮🍢🧋🍮🍗🥮🍚🫔🍕🥮🍭🍚🫔🍗🥨🍕🍙🍱🍣🥮🍛🥩🌯🍬🥮🍛🥫🥩🍕🍭🥮🍚🥕🫔🍳🍕🌰🍙🍱🥧🍕🥩🥖🥕🌰🍙🍱🍦🥕🥪🥖🍙🥩🍦🍝🥕🥕🍬🫔🥮🍣🍗🍳🍬🧈🥮🍝🍣🧈🍗🥪🍣🥮🍝🍬🍗🥕🧁🥫🥮🍛🍳🥬🍢🍣🍝🍠🧈🍙🍢🍝🫓🍖🧈🍝🍢🥕🍣🥪🍗🫓🧁🍣🌯🥪🍖🫓🍠🥬🫔🍚🍧🥫🍱🥞🍧🥪🍠🌽🍅🥪🧇🫓🍠🍡🍖🌯🧇🫓🌽🌯🍣🍖🍆🍡🥞🍠🌽🍡🍣🍖🍕🥞🍠🥦🍅🍖🍣🌯🍡🍡🍱🥞🌯🍠🍖🌽🍗🥐🌯🍜🥝🥨🌽🥐🧈🍜🍗🌯🥬🍘🍣🍒🍎🌯🍙🍣🥧🍚🍱🍰🍭🍚🍢🍱🍫🍚🥧🍔🫔🍚🍲🥨🍗🫔🥐🧈🥪🍬🍅🍒🌯🍎🍙🥫🥝🍉🥝🥬🥞🥟🍕🌯🍐🍗🌯🥟🥨🧄🍅🍑🍊🥞🍊🫑🍅🫔🦪🍍🦪🦪🍘🍗🌯🥫🥕🍒🥦🍗🥞🫔🥕🥦🍒🍊🥬🧇🍠🥐🧈🍖🥐🥙🥞🥓🥨🌽🍅🌶️🍒🥥🍉🍈🫒🫒🍉🍈🍖🫓🧈🍗🍕🍝🍖🍝🍕🥞🍖🫔🍗🍜🍕🍆🥯🥨🥬

    Trả lời

Viết một bình luận