Bài 4 : Xây dựng kênh Tiktok Brands mang lại nhiều khách hàng tiềm năng tương lai | Dehog EduBài 4 : Xây dựng kênh Tiktok Brands mang lại nhiều khách hàng tiềm năng tương lai
Khóa học Quảng cáo TikTok 2020 cho người mới

Bạn sẽ nhận được:
►Hiểu rõ tư duy cốt lõi khi chạy quảng cáo TikTok
►Nắm bắt bí quyết xây dựng kênh TikTok trăm nghìn followers để bán hàng (free traffic)
►Học cách tạo tài khoản quảng cáo TikTok cá nhân và agency
►Nhận biết các loại chiến dịch phù hợp với quảng cáo TikTok
►Thông thạo cách cài đặt tracking pixel cho quảng cáo TikTok
►Thuẩn thục cách khởi tạo chiến dịch quảng cáo TikTok chuẩn nhất
►Biết cách đọc chỉ số và tối ưu quảng cáo TikTok
►Nắm bắt kỹ thuật spy quảng cáo, tạo tệp lookalike, tối ưu ngân sách quảng cáo

Nội dung học tập
Chương 1: Mở đầu
• Chính sách hỗ trợ
• Bài 1: Giới thiệu khóa học
• Bài 2: Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học này
Chương 2: TikTok Free Traffic
• Bài 3 : Cách tạo kênh Tiktok trăm nghìn Follow bán ra tiền ngay
• Bài 4 : Xây dựng kênh Tiktok Brands mang lại nhiều khách hàng tiềm năng tương lai
Chương 3: Triển khai quảng cáo với Tiktok Ads
• Bài 5: Tài khoản quảng cáo TikTok cá nhân và agency khởi tạo khác nhau như nào ? Cách khởi tạo
• Bài 6: Các định dạng và hình thức quảng cáo trên TikTok
• Bài 7: Cách thức hoạt động của quảng cáo TikTok
• Bài 8: Các loại sản phẩm/chiến dịch quảng cáo phù hợp với TikTok Ads
• Bài 9: Chính sách quảng cáo bán hàng trên TikTok
• Bài 10: Cài đặt mã đo lường chuyển đổi pixel SIÊU CHUẨN
• Bài 11: Cài đặt chiến dịch quảng cáo mới
• Bài 12: Theo dõi hiệu quả của quảng cáo
• Bài 13: Cách tối ưu tăng NGÂN SÁCH quảng cáo TikTok
• Bài 14: Tạo tệp đối tượng tương tự lookalike
• Bài 15: Tổng kết lưu ý khi làm TikTok Ads
Cập nhật: Cách cài đặt pixel 2.0

#DehogEdu

Viết một bình luận